Trystal Gaming's Serverlista

Här kan du hitta våra officiella spelservrar, tillsammans med några servrar som vi stödjer.

Officiella servrar

Här är gemenskapsservrar som Trystal Technologies själva håller
uppe för spelare att spela på. De här servrarna är säkrade och hålls
uppdaterade av Trystal Technologies.